Fıkralar

 • 01.05.2015 22:29

  Nesil ve dil

  Matematik dersinde öğretmen üçgenin alanını, çocuklara şu şekilde anlatır:

  “Bir üç kenarlının alanı; yatayımı ile dikleşiminin vuruşumunun, ikiye bölümüdür.”

  Çocuk bunu öğrenir. Akşam babası sorar:

  - Bugün ne öğrendiniz?

  - Matematik dersinde, bir üç kenarlının alanını hesaplamasını öğrendik babacığım.

  - Peki nasıl öğrendiniz?

  - Bir üç kenarlının alanı, yatayımı ile dikleşiminin vuruşumunun, ikiye bölümüdür.

  - Yavrum, yanlış öğretmişler size. Doğrusu şöyle:

  “Bir üçgenin alanı; tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.”

  O anda, gazete okuyan dede, dayanamaz söze karışır:

  - İkisi de yanlış! Doğrusu:

  “Bir müsellesin mesâha-i sathiyyesi; kâidesiyle irtifâının hâsıl-ı darbının nısfına müsâvidir.”

 • 01.05.2015 22:22

  Ne bağırıyorsun!

  Adamcağız sahilde suya düşer. Bir taraftan kurtulmak için çırpınırken, diğer taraftan da avazı çıktığı kadar imdat ister. Yoldan geçen biri sorar:
  - Niye bağırıp çağırıyorsun?
  - Yüzme bilmiyorum da ondan.
  - Allah iyiliğini versin! Ben de yüzme bilmiyorum ama senin gibi bağırıyor muyum hiç?

   

   

 • 01.05.2015 22:09

  Tarih tekerrür etti

  Delikanlılık çağındaki oğlan, babasının yanına gelerek der ki: 
  - Babacığım, hatırlıyor musun? Hani vaktiyle sen, babanın arabasını ilk aldığında kaza yaptığını ve arabanın hurdahaş olduğunu söylemiştin? 
  - Evet oğlum, hatırlıyorum.
  - Yine hatırlıyor musun? Bir defasında da, “Tarih tekerrürden ibarettir.” demiştin?
  - Evet oğlum, demiştim.
  - İşte babacığım, tarih bugün tekrar etti!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ey Haber olarak sizlere Fuatavni haberlerini yapmaktan mutluluk duyarız.

© 2007-2023 Her hakkı saklıdır! Alınsız izinti yapılamaz!

Webnode tarafından desteklenmiştir.