Bir komplo teorisi denemesi

06.12.2009 21:59

           

 

Tarih 29 Şubat 1901,prof NECO üç has talebesi (RECO, GÜLO, BÜLO) ile gizli bir toplantı tertip etmiştir. Bu toplantıda şeriat ahdinde bulunmuşlar ve aralarında şöyle bir diyalog vuku bulmuştur:

 

—NECO:  hoş geldiniz benim pek muhterem dava arkadaşlarım. Bu gün pek mühim bir mevzu hakkında bilgi vereceğim sizlere. Artık bir strateji değişikliğine gidiyoruz.  Sizler bu strateji doğrultusunda mahir siyasetçiler olarak siyaset yapıp başarıya eriştiğiniz vakit Allah’ın izni ile memleketimizde adil düzeeen kurulacaktıııır. En öz şekliyle yeni stratejimizin ifadesi şudur: karamanın koyunu sonra çıkar oyunu.

 

—RECO: affedersiniz muhterem hocam. Biz sizden şimdiye kadar hiç böyle bir şey duymadık. Delikanlılık kitabına uyar mı böyle oyun moyun. Hem biz millet nezdinde Kasımpaşa delikanlısıyız. Yani bu iş biraz racona ters gibi geliyor.

 

—GÜLO: bir dakika reco kardeşim. Önce hocamızı bir dinleyelim. Buyurun muhterem hocam siz devam buyurunuz.

 

—NECO: ah reco ben senin bu Kasımpaşalılığını sevdim zaten ve eminim ki aziz milletimiz de sevecek senin bu Kasımpaşalılığını, dayı dayı yürüyüşünü.

 

Pek muhterem arkadaşlarım işin aslı şu: yıllardır hep beraber yılmadan mücadele veriyoruz. Ama görüyoruz ki ülkemizdeki masonlar, işbirlikçiler bizim iktidarımıza müsaade etmiyorlar. Öyle ise ne yapacağız: savaş hiledir ilkesi gereği biz de bu işbirlikçileri kendi silahları ile vuracağız.

 

—BÜLO: kastettiğiniz bir imaj ve söylem değişikliği midir yoksa hocam. Ben de tam böyle bir söylem değişikliğinin gereğini düşünüyordum zaten.

 

—NECO: kaldır ayağını bülo üzerine bastın. Ama işin can alıcı noktası şurası ki bu imaj değişikliğine siz gideceksiniz. İsyan edeceksiniz bana ve milli görüşe! 

 

—RECO: estağfurullah hocam ne haddimize.

 

—GÜLO: ya bi Dakka be reco kardeşim. Anladık Kasımpaşa delikanlısısın.

 

—NECO:  evet gülo bu hareketi sen başlatacaksın. Sizler özünüzde milli görüş idealini hep barındıracaksınız. Ama yeni imajınız liberal demokrat olacak. Ve tabi muhafazakâr. Böylece her kesimden oy alacaksınız ve büyük bir çoğunlukla iktidara geleceksiniz. Sen reco bu hareketin lideri sen olacaksın. Sen bu milletin Posmodern mehdisi olacaksın. Fakat kesinlikle unutmayın bütün bürokrasiyi ele geçirmeden asla gerçek kimliğinizi ortaya koymayacaksınız.

 

Muhafazakâr halkımız sizin özünüzü bildiği için sizi destekleyecek, liberal demokrat kesimden de oy alacaksınız.

 

Bana gelince ben sizlere serbest bir siyaset alanı açılması adına sizlere olmadık ithamlarda bulunacağım: Yahudi uşakları, bizansın çocukları diyeceğim sizlere. Her şey adil düzen için.

 

—RECO: şimdi anladık meseleyi. Bu ali cengiz oyununu öyle bir oynayacağız ki hocam siz bile inanacaksınız bizim değiştiğimize. Delikanlıca oynatacağız bu oyunu.

 

—NECO: sen bülo, sen bu yeni hareketin özünde değişmediğinin teminatı olacaksın. Sen bu yeni harekette benim temsilcim olacaksın. Senin bu hareketin içinde bulunman milletimizin reco ve gülo kardeşlerimize duydukları güveni pekiştirecek. Reco ve gülonun en büyük destekçisi sen olacaksın.

 

Şimdi arkadaşlar son olarak şu üç hususu vurguluyorum:

 

>ben sizi ne kadar kötülersem kötüleyeyim siz asla milli görüşü kötülemeyeceksiniz. Yoksa millet tarafından çarpılırsınız. Milletin çarpması ise ne cin çarpmasına benzer ne şeytan.

 

>sakın değiştik değiştik derken gerçekten değişmeyesiniz. Valla kıyamet günü iki elim iki yakanızda olur.

 

>reco ne zaman ki sen cumhurbaşkanı oldun o zaman ilan edeceksin şeriatı. Sakın başbakanken falan Kasımpaşalılığın tutmasın, sonra ayvayı yersin.

 

Ve dua edin ki reco cumhurbaşkanı olmadan AZRAİL yakasına yapışmasın.

 

—RECO: ya yapışırsa hocam.

 

—NECO: yok devenin nalbant dükkânı, orasını da siz düşünün yahu kocaman kocaman adamlarsınız.