Bize bizden gayrı dost yok III

 

-                 alou..izzet bey..iyi sabahlar efendim..nasılsınız..

-         günaydın behice hanım..buyrun..sağ olun efendim..sizi sormalı siz nasılsınız..

-         teşekkür ederim..ah izzet beycim sizden bişey rica etmek zorundayim..ümid ederim beni kırmazsınız..

-         aman efendim siz emir buyrun..derhal..hem sizi kırmak mı..rica ederim..emin olun kafamı kırmayi tercih ederim..nasıl yardımcı olabilirim, siz onu söylemeyi lütfedin..

-         estafirullah..nezaketiniz bendenizi daima mütehassis ve mahcub etmiştir..teşekkür ederim..izzet bey kaç ay oldu bilmiyorum..hanidir çıkmak nasip olmadı çamlıca’ya..az evvel kuşlardan haber aldım..bendenizi çamlıca’ya götürecek, eşlik edecek imişsiniz..kuzum sahi doğrumu bu kuşlardan duyduklarım..

-         behice hanım..size, kuşları daima ciddiye almanızı tavsiye ederim..peki zamanı konusunda herhangi bir taahhütte bulundular mı..

-         hayır efendim..sizin tayin edeceğinizi söylediler..

-         peki efendim..o halde..şu anda saat nerdeyse yedi..hanım efendi, bir saate kadar sizi almaya geliyorum..muvafık mıyiz?

-         ah tabii..bekliyorum efendim..çok çok müteşekkirim..eksik olmayınız..

..

..

 

-         semaver ısmarladım..hazır oluncaya kadar biraz yürüyelim derim..

-         ah fevkalade..biliyor musunuz izzet bey..ıstanbul’da pek çok semt eskisi kadar aşina gelmiyor bendenize..her şey ne denli süratle değişiyor böyle..yo hayır..değişmiyor da yok ediliyor adeta..elimizden alıyorlar cânım muhitleri..yalnızca çamlıca müstesna..inanır mısınız..şu manzara bana hala hatıralarımı tedai eder..ziyadesiyle vefalıdır..kendimi burada yirmili yaşlarımda hissederim..

-         evet..hakkınız var..hakikaten şu çamlıca nevi şahsına münhasırdır..fakat behice hanım müsaade edin şunu ifade edeyim..efendim..kanaatimce..çamlıca ile aranızda mühim bir benzerlik bulunmaktadır..zat-ı aliniz da çamlıca da eşi zor bulunur bir asalet ile müzeyyensiniz..ahh behice hanım..bağışlayın lütfen..boş bulunup haddimin fevkında kelam ettim..mazur görmenizi istirham ederim..

-         aman efendim..ricaaderim..bilakis..teveccüh gösteriyorsunuz..teşekkür ederim..

-         soğ olun efendim..müsamahanız için şükranlarımı arz ederim..ne diyorduk..hah, maatteessüf ıstanbul çok değişti..daha kötüsü insanımız çok değişti..behice hanımcım..inanır mısınız bazen evde dahi kendimi yapa yalnız hissettiğim zamanlar oluyor..çocukları ikna edemiyorum..tutturmuşlar kah demokrasi kah insan hakları..anlat anlatabilirsen..savaş görmedikleri için..yokluk bilmedikleri için fazla hüsnü niyete malikler..benim mülahazalarımı, müstebit ve dahi mani-i terakki  olarak mütalaa ediyorlar..

-         sormıyin beyfendiciğim..bendeniz de aynı ile müteellimim..çocuklar ile kısmen  anlaşmak mümkin oluyor da ah torunlarım..onlarla adeta farklı lisanlar ve mensubiyetler sebebiyle yekdiğerini hiç anlamayan insanlar gibiyiz..

-         anliyorum..nereye gidiyoruz kuzum..zar zor kurduğumuz şu devleti, payidar kılamiicak miyız..bakınız..bizler geldik gidiyoruz işte..bu vatanı onlara emanet ediceez..vallahi gözüm arkada kalacak..dikkat buyurun..sizce nasıl olur da insanımızın takriben yarısı malum partiye rey verir..hiç mi görmüyorlar..bakın cumhurbaşkanlığını da kapattılar..merak ediyorum sırada ne var..ya hu daha düne kadar rejim muhalifi olan bu kadrolara nasıl devletin müesseselerinin idaresi ehliyetini verirler..avrupa birliği bahanesi ile adım adım ilerliyorlar..şimdi bi de anayasayı yeniden tesis edeceklermiş..

-         beni de korkutuyor gidişatımız..aklım havsalam almiyor inanın..sen, zamanında sarahatle niyetini izhar et..yok minareler süngüymüş..bilmem kubbeler miğfer..akabinde evvela yasağını kaldırt..başbakan ol..cumhur başkanı olmana ramak kalsın..beş sene boyunca hemen tüm devlet teşekküllerine yuvalan..derken seçime gir..ve bu millet seni yüzde elli gibi neresinden bakarsanız akla ziyan bi ekseriyetle yeniden iktidar yapsın..aklım almıyor izzet bey..nooluyoruz kuzum..

-         bakınız nah şuraya yazıyorum..bunlar anayasaya türban hürriyetini ilave ederlerse..çok değil beş yıla kalmaz..ahhh dilim varmıyor söylemiye ama..

-         anliyorum efendim..anliyorum..ama ben ordumuzdan bütün bütün ümid kesmiş diilim..bu kabusun tahakkuk etmesine katiyen müsaade etmiicektir ordu..zaten gayet açık bir uslup ile ihtar ettiler..icab ederse idareye müdahale edeceklerdir..ben eminim..

-         ah inşallah efendim..ama yazılanlar doğru ise bazı subaylar da iktidar taraftarı imiş..onlar da avrupa birliği mefkuresine kaptırmışlar kendilerini..

-         inaniyor musunuz siz bunlara..yapmayin rica ederim..bu devletin esası olan bir müesseseden bahsediyoruz..bakın şu kadar yıl oldu..hala istiklalimize en ufak bi halel geldi mi..hayır..sebebini gayet iyi biliyoruz...ordumuz dahildeki ve hariçteki düşmanlarımıza fırsat vermemiştir..kuşkunuz olmasın..icab ederse gene aynını yapacaklardır..

-         benim de temennim o cihette..komünistleri savdığımız gibi..elbet bu peçeli şeriatçıları da yola getiririz..allah ordumuza zeval vermesin..

-         amin efendim..amin..