Generallerin istifası mizah dergilerinde

03.08.2011 13:54