İki yüzlü yazı

20.01.2013 19:08

Babacığım. Gönderdiğin para ile

gül gibi geçiniyorum. Fazlasını

ne yapabilirim? Sen hiç düşün-

me beni, şikâyet ettiğimi gör-

dün mü? Bu şartlar altında

daha fazlasını istemem;

bu gelen para ile okumanın

çaresi var. Fazla göndermenin

zorluğunu, hatta imkânsız

olduğunu biliyorum. Tek düşüncemin sizler

olduğunu bilmelisiniz. İhtiyaçlarımı

kısmen aldım, noksanlarımı

tamamlamak için yeteri kadar para

var. Çok para değil bol mektup

gönderin bana. Unutmayın sakın, dört gözle

mektuplarınızı ve güzel haberlerinizi

bekliyorum. Selâmlarımı sunarım...

Not: Yazıyı okuduysanız bu kez yalnızca koyu yazılmış satırları okuyun.