Kâlû Belâ'da söz vermişiz. Ama ben hatırlamıyorum!

29.12.2009 21:30