Osmanlıca hastalık isimleri

02.03.2010 13:01

Bir zamanlar Osmanlıca futbol terimleri modaydı. Şimdi de hastalık isimleri uydurmuşlar:

avdet-i devr-i veled: alzheimer


iktisab edilmiş muafiyet noksaniyeti alametleri: aids (acquired immune deficiency syndrome)

kabz-ul meshane: prostat

mefta-ül uçkur: aids

tütün-ul fosur fosur: akciğer kanseri

redd-i nimet: anoreksiya nevroza

sirayet-i vesvese: aile paranoyası

vaka-ı kuşku: paranoya

tırsıye-i anakıb: örümcek korkusu

efkar-ı mütemadi: depresyon

sabit-i daim: felç

sümük-ü daim: grip

bimar-ı bimar: hastalık hastası

kaka-ül daimi: ishal

benek-i firfiri: kızamık

manyak-ı cinneti inhitatiye: manik depresif

ısrar-ı sabit: obsesive compulsive bozukluk

kıprama-i daim: parkinson